Október v škole

V októbri už škola beží na plné obrátky. Ukončili sme maľovanie učební, niektoré z nich sme zariadili novým nábytkom. Žiaci výtvarného odboru spolu so svojimi učiteľmi Rudom Rabatinom a Vladom Leštachom absolvovali výtvarný plenér v Liptovskej Tepličke, ktorý potešil nielen prekrásnym prostredím, ale i dokonalým slnečným počasím. Konali sa víkendové tanečné i súborové sústredenia, na ktorých sa žiaci pripravovali na vystúpenia a koncerty. Tanečníci pod vedením Jozefa Solusa účinkovali v programe projektu Integrácia v Bratislave. V Poprade svojimi vystúpeniami potešili seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším. Hudobníci zas pripravili 24. októbra prvý žiacky koncert tohto školského roka, ktorý mal veľmi dobrú umeleckú úroveň.