November v škole

Okrem prípravy na vianočné podujatia a súťaže, ktorým naši učitelia a žiaci venovali veľa voľného času aj počas víkendových sústredení,  sa môžeme pochváliť účasťou žiakov výtvarného odboru na medzinárodnom festivale a workshopoch animovanej tvorby Animanie, ktorý sa konal v dňoch 15. – 18. novembra v Plzni (ČR). Do festivalovej prehliadky bol vybraný aj krátky animovaný film Exit Lucie Halčinovej (pedagóg Vlado Leštach).  22. novembra 2018 sme zas koncertovali.  V rámci druhého verejného žiackeho koncertu v tomto školskom roku sa predstavili žiaci hudobného odboru – sólisti i komorné zoskupenia, ktoré nás potešili svojimi výkonmi. Vypočuli sme si skladby v podaní klaviristov, spevákov, hráčov na trúbke a  cayone, vystúpenie súboru zobcových fláut i sólistiek v hre na priečnej flaute, ktoré nás budú reprezentovať v súťaži v Nižnej a tiež výkony malých gitaristiek, ktoré  budú súťažiť v Prievidzi. V dňoch 21. – 25. novembra sa  žiaci literárno-dramatického odboru spolu so svojimi pedagógmi predstavia na obľúbenom festivale PAN v Liptovskom Mikuláši.