OZNAM O ZMENE ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA

Vážení rodičia, milí žiaci,

v pondelok 29. októbra 2018 bude v ZUŠ zmenená organizácie vyučovania. Z dôvodu udeľovania riaditeľského voľna v základných školách sa mení aj náplň práce pedagógov a žiakov ZUŠ. Žiaci sa pod vedením pedagógov budú venovať príprave na súťaže, koncerty, výstavy a talentové skúšky, budú mať tvorivé dielne a mimoriadne vyučovanie podľa pokynov triednych učiteľov v čase podľa dohody, nebude sa vyučovať podľa riadneho rozvrhu hodín.

V prípade otázok a pre viac informácií nás môžete kontaktovať mailom, alebo telefonicky.