Ceny z Artdance Prešov

Mladí tanečníci zo súboru Love Movement sa v sobotu 2. júna 2018 zúčastnili na súťaži Artdance v Prešove. Vrátili sa odtiaľ ovenčení cenami: choreografia Cesta si vybojovala 1. miesto a zároveň sa stala držiteľom ceny Grand Prix Artdance. Choreografia  Experience získala tiež 1. miesto vo svojej kategórii. Choreografia Jemnosť vetra sa umiestnila na 2. mieste a chorografia Mesačný svit si vybojovala 3. miesto. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s úspešnými tanečníkmi! Blahoželanie a veľké poďakovanie patrí autorke choreografií pani učiteľke Lívii Baselidesovej!