Koncert pre radosť

Koncert pre radosť, ktorý sa konal v Dome kultúry 16. mája 2018 ukončil tohtoročnú Popradskú hudobnú jar. Predstavili sa pedagógovia a žiaci školy a hostia v rôznych zoskupeniach, aj ako sólisti. Koncert bol oslavou práce pedagógov školy, ktorým poďakoval aj viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš. Riaditeľka školy Katarína Kočišová ocenila symbolicky troch členov pedagogického zboru: Ľubomíra Felbera,  Gabrielu Leštachovú – Roškovú a Zuzanu Krupkovú.