Zlatí huslisti v Brezne

Dňa 19. apríla 2018 sa v Brezne uskutočnila regionálna súťažná prehliadka v hre na sláčikových nástrojoch. Zúčastnili sa na nej aj žiaci pána učiteľa Ľubomíra Husára a získali niekoľko ocenení:

Daniel Polhoš – umiestnenie v zlatom pásme

Martin Repček – umiestnenie v bronzovom pásme

Terézia Regešová – umiestnenie v zlatom pásme

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za prípravu a reprezentáciu školy oceneným žiakom, ich pedagógovi Ľ. Husárovi, ako aj korepetítorkám  Jane Petrasovej a Darine Šurinovej.