Klavíristi úspešne reprezentovali doma i v zahraničí

9 žiakov nášho klavírneho oddelenia sa zúčastnilo na regionálnej klavírnej súťaži v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa konala 10. apríla 2018. Ich výsledky nás veľmi potešili, keďže si vybojovali tieto krásne umiestnenia:

Alexandra Barillová (ped. Eva Karhútová) – strieborné pásmo

Zoja Fáberová (ped. Andrea Mašlejová) –  zlaté pásmo

Róbert Hruška (ped. Eva Karhútová) – zlaté pásmo

Sandra Jonnerová (ped. Janka Hudáčková) – zlaté pásmo

Ema Lindemanová (ped. Andrea Mašlejová) – strieborné pásmo

Laura Lindemanová (ped. Andrea Mašlejová) – zlaté pásmo

Nela Mašlejová (ped. Janka Hudáčková) – zlaté pásmo

Tamara Mečárová (ped. Eva Karhútová) – bronzové pásmo

Žofia Muchová (ped. Andrea Mašlejová) – bronzové pásmo.

Dvaja z nich  – Zoja Fáberová a Róbert Hruška – sa v dňoch 20. – 22. apríla 2018  po prvýkrát predstavili aj na medzinárodnej pôde, a to na súťaži Broumovská klávesa v Broumove (Česká republika). Veľmi pekným výkonom sa predstavili vo svojich kategóriách v  konkurencii so študentmi umeleckých škôl a konzervatórií z Česka, Poľska, Ukrajiny a Nemecka.

Všetkým úspešným žiakom srdečne blahoželáme, tešíme sa z krásnych výsledkov a ďakujeme ich pedagógom za starostlivosť a odbornú prípravu.

Poďakovanie patrí aj OZ Umenie ako dar, ktoré účasť na súťažiach podporilo finančne.