Ocenenia z Borákovej Prievidze

Dňa 22. marca 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na celoslovenskej súťaži v hre na bicích nástrojoch Borákova Prievidza. Súťažilo sa v hre na malý bubon a biciu súpravu a v hre na melodický nástroj. Reprezentovali nás štyria žiaci, ktorých pripravil Mgr. art. Tomáša Kvasnica.

Martin Štrbák získal zlaté pásmo  v hre na bicích nástrojoch a zlaté pásmo aj v hre na xylofóne.

Alexander Šmondrk, Martin Husár a Samuel Straka sa umiestnili v striebornom pásme.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.