Naše úspechy na súťaži Schneiderova Trnava

V dňoch 22. a 23. marca 2018 sa na súťaži Schneiderova Trnava predstavili naši žiaci v štvorručnej hre na klavíri a v sólovej hre na husliach. Ich úspešné súťažné vystúpenia boli porotou ohodnotené takto:

Zoja Fáberová a Laura Lindemanová (ped. A. Mašlejová) sa umiestnili v zlatom pásme v 3. kategórii,

Žofia Muchová a Ema Lindemanová (ped. A. Mašlejová) sa umiestnili v striebornom pásme v 2. kategórii,

Róbert Hruška a Ivana Mečárová (ped. E. Karhútová) sa umiestnili v striebornom pásme v 4. kategórii a zároveň získali Cenu Mikuláša Schneidera Trnavského za interpretáciu skladby Milana Nováka – Tanec,

Alexandra Barillová a Valéria Hrebeňárová (ped. E. Karhútová) sa umiestnili v bronzovom pásme v 3. kategórii,

Nela Mašlejová a Sandra Jonnerová (ped. J. Hudačková) sa umiestnili v bronzovom pásme v 1. kategórii.

Mali sme zastúpenie aj v sólovej hre na husliach:

Terézia Regešová (ped. Ľ. Husár, korepetícia J. Petrasová) sa umiestnila v bronzovom pásme.

Všetkým žiakom a pedagógom srdečne blahoželáme a ďakujeme za prípravu!