Pozvánka na koncert do Štátnej filharmónie.

Dňa 28. 03. 2018 škola v spolupráci s OZ Umenie ako dar organizuje zájazd na výchovný koncert Príroda v hudbe do Štátnej filharmónie v Košiciach, určený hlavne pre žiakov hudobného odboru, ale aj tých, ktorí odovzdali škole vzdelávacie poukazy. Odchod autobusu je 28. marca o 09:00 od Domu kultúry, predpokladaný návrat okolo 16:00 hodiny. V programe koncertu sú skladby Antonia Vivaldiho: Štyri ročné obdobia – Jar, Ludwiga van Beethovena: Symfónia č. 6 Pastorálna – výber a Bedřicha Smetanu: Má vlast – Vltava. Diriguje: Zbyněk Müller, sprievodné slovo: Marianna Benešová a Viliam Čikovský. Koncert prostredníctvom dialógu dvoch mladých moderátorov predstaví jednoduchým a pútavým spôsobom základné hudobné princípy, zloženie symfonického orchestra aj jednotlivé hudobné nástroje.

Záujemci sa môžu prihlásiť u pani učiteľky Gabriely Leštachovej Roškovej, alebo Márie Radušovskej najneskôr do 26. marca.