Výstavy FARBIČKY-ČARBIČKY a ČAROKRUHY

Výtvarný odbor v mesiaci marec pripravuje dve výstavy žiackych prác, na ktorých odprezentuje najlepšie diela žiakov z ateliérov všetkých výtvarných pedagógov. Názov prvej výstavy pripomína, že vystavujú mladší žiaci a pozornosť treba sústrediť na farby, výtvarné techniky a línie ich výtvarných diel. Druhá výstava prezrádza skôr prístupy a postupy v tvorbe obrázkov, keramických objektov, malieb na hodváb a iluzívny či imaginárny charakter tvorby, „čarovanie“ v technike, kompozícii, farbe a téme. Skutočnosť, že pripravujeme dve výstavy, prezrádza zvýšenú aktivitu a veľké množstvo kvalitných prác. Výstavami zároveň aktivizujeme žiakov a získavame ich rodičov na posudzovanie, hodnotenie a porovnávanie výsledkov svojich detí.

Srdečne pozývame.

 


f-c

ck