Úspešné účinkovanie na festivale PAN 2017

Účasť žiakov LDO na tohtoročnom festivale pantomímy a pohybového divadla PAN, ktorý sa konal v dňoch 22. – 26. novembra 2017  v Liptovskom Mikuláši bola úspešná a ocenená niekoľkými diplomami:

Diplom a Cena za nápad – za inscenáciu Screensaver (žiaci pedagógov D. Kubaňa a M. Nováka)

Diplom – Cena za kostýmy –  kategória Dvojice – K. Lojeková a M. Fábry v etude Vodník (pedagóg  Z. Krupková)

a Víťazný diplom v  Improlige (súťaž v improvizácii) „O Pohár primátora“  získalo družstvo Večný plameň v zložení P. Husár, A. Lyga a M. Frank (žiaci pedagógov D. Kubaňa a M. Nováka).

Srdečne blahoželáme!