Oznam

Oznamujeme, že pani učiteľka Z. Krupková, vyučujúca predmetov literárno-dramatického odboru a predmetu hudobná náuka do 23. marca 2018 nevyučuje zo zdravotných dôvodov. Vyučovacie hodiny si budú môcť žiaci nahradiť po dohode s pani učiteľkou. Ďakujeme za porozumenie.