Blahoželáme úspešným výtvarníkom

Vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc, ktorú organizovala Tatranská galéria v Poprade nás úspešne reprezentovali:

Alexandra Mišková a Lilly Ema Kráľová – 2. miesto (ped. V. Károlyiová)

Čestné uznania získali:

Anett Andrele (ped. I. Dunajová)

Júlia Kubusová a  Zuzana Uhlárová (ped. J. Murinová)

Ján Michaliček (ped. A. Fedáková).

Diplom za účasť v medzinárodnej súťaži Always green, always blue (Toruň, Poľsko) získali žiaci V. Leštacha.

Blahoželáme!