Plenárna schôdza OZ Umenie ako dar

Pozývame vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia – OZ Umenie ako dar, ktorá sa bude konať v utorok 17. 10. o 17:00 v koncertnej sále školy (Dom kultúry 2. posch.).

Zároveň žiadame rodičov, ktorí by sa chceli zapojiť do práce v rade OZ Umenie ako dar, aby sa prihlásili osobne, telefonicky, alebo mailom u triedneho učiteľa svojho dieťaťa, alebo u riaditeľky školy najneskôr v deň konania schôdze. Tešíme sa na vás!