Úspechy nášho tanečného odboru

Ešte na začiatku prázdnin v dňoch 30. 06. – 02. 07. 2017 sa v Budapešti konali Majstrovstvá Európy v rôznych kategóriách scénického tanca. Úspešná choreografia s názvom Stratená autorky a pedagogičky Lívie Baselidesovej v podaní jej starších žiačok si vo svojej kategórii vybojovala najvyššie ocenenie – titul Majstri Európy! Už v prvých septembrových dňoch tohto školského roka začali opäť naplno trénovať, aby absolvovali ďalšiu súťaž, opäť v Budapešti, a to 16. septembra 2017 a opäť sa im vynikajúco darilo. Naša tanečná formácia si domov priniesla zlatú medailu. Dievčatám a ich pani učiteľke patrí veľké poďakovanie a srdečné blahoželanie!