Podujatia ABSOLVENTOV 2017

Práve teraz začalo obdobie, v ktorom pripravujeme žiakov – absolventov na záverečné účinkovanie v škole. Už v pondelok 29. mája 2017 sa v Dome kultúry Poprad predstavil Tanečný odbor Symbiózou tanca. Ďalšie podujatia pripravujeme a už dnes srdečne pozývame do Domu kultúry v Poprade. V tomto školskom roku predstavujeme 62 absolventov zo všetkých odborov. Príďte ich podporiť svojou účasťou.