Speváci uspeli na súťaži Moyzesov slávik

Na speváckej súťaži Moyzesov slávik, ktorá sa konala v Prešove sa 11. mája 2017 sa zúčastnili žiaci speváckej triedy Dariny Šurinovej DiS. art. Ich účasť bola úspešná, z čoho máme veľkú radosť. Alica Šimková sa umiestnila v zlatom pásme v kategórii A. Smuel Sulír získal umiestnenie zlatom pásme v kategórii B. Hanka Droppová a Veronika Hudáčová získali umiestnenie v bronzovom pásme. Srdečne blahoželáme!