Laureát súťaže Banskoštiavnické kladivká

V Banskej Štiavnici sa v dňoch 3. – 4. mája 2017 konal 2. ročník súťaže v sólovej hre na klavíri Banskoštiavnické kladivká. Naši klaviristi si počínali veľmi úspešne. Róbert Hruška, ktorého vedie Mgr. Eva Karhútová súťažil v 5. kategórii, kde získal umiestnenie v zlatom pásme. Získal však aj titul Laureát súťaže. Porota mu za jeho výkon udelila aj špeciálnu Cenu Akadémie umení v Banskej Bystrici. Školu na súťaži reprezentovala aj Natália Cimermanová (pedagóg Mgr. Katarína Kočišová), ktorá súťažila v 3. kategórii a umiestnila sa v zlatom pásme. Tamarka Mečárová (pedagóg Eva Karhútová) súťažila v 1. kategórii a umiestnila sa v bronzovom pásme. Máme veľkú radosť a našim úspešným klaviristom a ich pedagógom blahoželáme!