Free Harmony na Akademickej Banskej Bystrici

V dňoch 28. apríla – 1. mája 2017 sa v Banskej Bystrici konal medzinárodný súťažný festival zborového spevu Akademická Banská Bystrica. Úspešne tu účinkoval náš komorný spevácky zbor Free Harmony, ktorý si z festivalu priniesol Cenu Národného osvetového centra. Predstavil sa v dvoch súťažných kategóriách: mládežníckej a sakrálnej. V mládežníckej kategórii získal strieborné pásmo (zlaté nebolo udelené) a v sakrálnej kategórii, kde súťažil aj so zbormi dospelých, sa umiestnil v bronzovom pásme. Zbor pripravila a viedla dirigentka Blanka Richnavská, DiS. art., korepetítorkou je Bc. Jana Petrasová, DiS. art. Blahoželáme!