Naši vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí

V Prešove bola dňa 9. marca 2017 vyhodnotená súťaž Vesmír očami detí. V kategórii žiakov 1. – 4. ročníka boli medzi piatimi najlepšie ocenenými prácami tri práce našich žiakov: Jakub Veštúr – Vesmírny labirint (pedagóg: Ina Dunajová) Lea Šóšová – Vesmírna Mágia (pedagóg: Ina Dunajová) Marko Šeleng – Vo vesmíre (pedagóg Mgr. Iveta Brejčáková) Ďalšími ocenenými žiakmi v tejto kategórii boli Laura Veštúrová – Vesmírny denník (ped. I. Dunajová) a Anett Anderle – Poézia vesmíru (ped. I. Dunajová. V kategórii 5. – 9. ročníka ZUŠ sa medzi 3 najlepšie ocenené práce dostali: Juraj Illenčík – Veľký tresk (ped. Mgr. Vladislav Leštach) Alexandra Janíková (ped. Mgr. Vladislav Leštach) Ďalšou ocenenou prácou bola Mliečna dráha Zuzany Tomečkovej (ped.: Mgr. Vladislav Leštach). Úspešným žiakom a ich pedagógom blahoželáme!