Na súťaži v Spišskej Novej Vsi

Dňa 4. apríla sa žiaci našej školy zúčastnili na súťaži v hre na drevených dychových nástrojoch v Spišskej Novej Vsi. Umiestnili sa nasledovne: Dominika Bočkayová – 1. kategória – zlaté pásmo, Katka Bartošová – 3. kategória – strieborné pásmo (pedagogická príprava Silvia Balogová, DiS. art., korepetícia Bc. Janka Petrasová, DiS. art.) Alexandra Šelepová – 1. kategória – strieborné pásmo, Tibor Králik – 2. kategória – bronzové pásmo (pedagogická príprava Ľubomír Felber, DiS. art., klavírny sprievod Darina Šurinová, DiS. art.) Abigail Pribišová – 4. kategória – bronzové pásmo (pedagogická príprava Mgr. art. Tomáš Kvasnica, klavírny sprievod Bc. Janka Petrasová, DiS. art.) . Blahoželáme!