Klaviristi súťažili na Schneiderovej Trnave

V dňoch 6. – 7. apríla sa v Trnave konal už 17. ročník súťaže v sólovej hre na klavíri Schneiderova Trnava. Na tejto obľúbenej súťaži sa žiaci našej školy pravidelne a radi zúčastňujú. Potešili nás aj výsledky, ktoré v tomto ročníku naši mladí klaviristi dosiahli: Róbert Hruška (ped. Mgr. Eva Karhútová, DiS. art) – zlaté pásmo v 5. kategórii, titul Víťaz kategórie Sandra Jonnerová (ped. Jana Hudačková, DiS. art) – zlaté pásmo v 1. kategórii Žofia Muchová (ped. Mgr. Andrea Mašlejová, PhD, DiS. art.) – zlaté pásmo v 1. kategórii Ján Mlynár (ped. Bc. Jana Petrasová, DiS. art.) – strieborné pásmo v 2. kategórii Alexandra Barillová (ped. Mgr. Eva Karhútová, DiS. art.) – strieborné pásmo v 3. kategórii Laura Lindemannová (ped. Mgr. Andrea Mašlejová, PhD, DiS. art.) – strieborné pásmo v 3. kategórii Zoja Fáberová (ped. Andrea Mašlejová, PhD, DiS. art.) – strieborné pásmo v 4. kategórii Tamara Hrušková (ped. Mgr. Eva Karhútová, DiS. art.) – diplom za účasť v 4. kategórii Všetkým žiakom a ich pedagógom blahoželáme, tešíme sa a ďakujeme za reprezentáciu školy!