3. miesto a Cena Juraja Hatríka

V dňoch 19. – 20. marca sa v Hnúšti konalo celoslovenské kolo súťaže Hnúšťanský akord. Svoju šikovnosť a výbornú prípravu preukázalo družstvo našich najmladších žiakov v zložení Alexandra Barillová, Sarah Liliana Pálová a Matej Bryja, ktorí v nedeľnej súťaži o titul Muzikant Mudrlant (MuMuDr.) získali Cenu Juraja Hatríka za úspešné riešenie hudobných hádaniek. V hlavnej súťaži 20. marca potom vybojovali 3. miesto, čo je krásny úspech. Blahoželáme a ďakujeme žiakom a ich pani učiteľke Mgr. Gabike Roškovej, DiS. art.!