Súbor Šťastlivec úspešný na Divadelnej Šuňave

Na XXV. ročníku Podtatranského súťažného festivalu neprofesionálneho divadla Divadelná Šuňava 2017, ktorý sa konal v dňoch 3. a 4. marca 2017 sa predstavil súbor Šťastlivec. Predstavenie Alica, ktoré vzniklo pod vedením Michala Nováka a Dušana Kubaňa súťažilo v kategórii divadlo mladých a získalo diplom za 1. miesto. V rovnakej kategórii si 2. miesto vysúťažilo aj predstavenie Nič nie je čierne alebo biele, ktoré so svojimi žiakmi pripravila Mgr. Zuzana Krupková. Obe predstavenia postúpili na krajskú súťaž Divadelná žatva. Víťazné 1. miesto v kategórii detské divadlo získalo na prehliadke aj predstavenie O dvoch bratoch, ktoré si pripravili žiaci pod vedením Michala Nováka a Dušana Kubaňa. Predstavenie postúpilo na súťažný festival Rozprávkový Stropkov. Blahoželáme!