1. miesto na PAN 2016

Blahoželáme Betke Lorencovej k 1. miestu v kategórii Jednotlivci za etudu „Elixír“, ktoré pre našu školu (a samozrejme pre seba) vybojovala na XXIII. ročníku celoštátnej prehliadky pantomímy a pohybových divadiel PAN 2016, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši. Betka je žiačkou literárno-dramatického odboru a pracuje pod vedením Mgr. Zuzany Krupkovej. Potešiteľné je aj 1. miesto v rebríčku v 1. kole prijímacích talentových skúšok na odbor herectvo na Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Blahoželáme, držíme palce a prajeme veľa ďalších úspechov.