Rodičovské združenie

Členovia Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole na svojom plenárnom zasadnutí 20. októbra 2016 zvolili za členov rady RZ týchto zástupcov: Dominiková Martina, Hrebeňárová Aneta, Hudzík Vladimír, Hujsiová Mária, Jakubcová Adriana, Králik Jozef, Mašlejová Andrea, Mečárová Tatiana, Michalková Marcela, Valová Zuzana, Zoričáková Katarína. Rodičovský príspevok na školský rok 2016/17 bol schválený vo výške: 10,-€ na žiaka prípravného štúdia vo všetkých odboroch, 15,-€ na žiaka v základnom štúdiu v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore, 20,-€ na žiaka v základnom štúdiu vo výtvarnom odbore. Rodičovský príspevok platí žiak iba raz, aj keď navštevuje viacero odborov. Ak je jedným z viacerých navštevovaných odborov výtvarný, platí sa suma 20,-€.