Školský rok 2016/17

Otvorenie školského roka 2016/17 a prvé stretnutie so žiakmi bude v pondelok 5. septembra 2016 o 14:00 hodine v koncertnej sále ZUŠ. Zápis a zadeľovanie žiakov do rozvrhov bude v týždni od 05. do 09. septembra vždy v čase od 14:00 do 17:00 hodiny. Tešíme sa na stretnutie s Vami!