Vysvedčenie

Oznamujeme žiakom a rodičom, že vysvedčenia vydávame 30. júna 2016 (vo štvrtok) v čase od 09:30 do 13:30. Nevyzdvihnuté vysvedčenia (napr. z dôvodu dovolenky a pod.) si žiaci budú môcť prevziať u riaditeľky školy, alebo na sekretariáte ZUŠ. Všetkým prajeme veselé prázdniny, veľa oddychu a pekných zážitkov! Kolektív ZUŠ