Pripravujeme oslavu 40. výročia založenia Popradského detského zboru

Milí priaznivci a bývalí členovia Popradského detského zboru! Už onedlho si pripomenieme neuveriteľných 40 rokov od založenia jedného z najvýznamnejších slovenských detských zborov. Chceme toto krásne výročie osláviť spolu s vami, preto vás srdečne pozývame na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční 4. júna 2016 o 17:30 v Evanjelickom kostole na Nám. sv. Egídia v Poprade. Zároveň by sme vás chceli povzbudiť aj k aktívnej účasti na príprave osláv a budeme radi, ak sa rozhodnete zaspievať si na tomto koncerte spolu so súčasnými členmi zboru. Nácvik sa uskutoční v piatok 3. júna 2016 o 17.00 v Evanjelickom kostole. Ak si chcete oživiť svoje spomienky a potešiť sa zo stretnutia s priateľmi a bývalými spolužiakmi, budete vítaní aj na spoločenskom stretnutí, ktoré sa uskutoční po skončení koncertu 4. júna o 19:00 hodine v Redute. V prípade záujmu je potrebné zaplatiť poplatok vo výške 15,-€ na účet v tvare IBAN SK86 7500 0000 0040 2220 4184 do 20. mája 2016. Ak nám chcete pomôcť svojimi návrhmi, nápadmi, alebo v prípade vašich otázok nás kontaktujte mailom na adresách: kocisova@zuspoprad.sk, dankova@zuspoprad.sk, blankarichnavska@gmail.com, budakarhutova@mail.t-com.sk, alebo telefonicky na číslach: 0910 890 448 -9. Tešíme sa na vás!