Ocenení na medzinárodnej výtvarnej súťaži v Toruni

Viac ako 20 000 výtvarných prác z 54 štátov sveta poslali deti na medzinárodnú výtvarnú súťaž s ekologickou tematikou Vždy zelená, vždy modrá, ktorá sa konala v poľskej Toruni. Medzi ocenených sa dostali aj žiaci nášho výtvarného odboru: Mariana Gavalierová z triedy Iny Dunajovej získala medailu a čestné uznanie. Zuzana Grberyová z triedy Jany Murinovej a Vavrinec Olšavský z triedy Iny Dunajovej získali diplomy. Ocenené práce týchto žiakov boli vybrané na výstavu. Obe pedagogičky získali diplomy za prípravu žiakov a za kolekciu prác. Srdečne blahoželáme!