Zlaté pásmo na festivale v Prahe

Komorný spevácky zbor Free Harmony pod vedením dirigentky Blanky Richnavskej sa v dňoch 29. 10. – 01. 11. 2015 zúčastnil na medzinárodnom zborovom festivale Praga Cantat v Prahe. Zbor súťažil v dvoch kategóriách a počínal si naozaj dobre. Zboristkám i pani dirigentke srdečne blahoželáme ku krásnemu umiestneniu v zlatom pásme v klasickej kategórii a k striebornému pásmu vo folklórnej kategórii, ktoré si z Prahy odniesli. Tešíme sa a ďakujeme za prípravu a za krásnu reprezentáciu školy.