Pozvánka na plenárnu schôdzu

Pozývame vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri ZUŠ, ktorá sa bude konať v stredu 21. októbra 2015 o 17.00 hodine v koncertnej sále ZUŠ v Dome kultúry na 2. poschodí. Zároveň pozývame k aktívnej účasti na činnosti združenia všetkých rodičov, ktorí by chceli pomôcť pri práci výboru, realizácii a spoluorganizácii aktivít školy. Ak sa chcete stať členmi, nahláste svoj záujem mailom, telefonicky, alebo osobne na riaditeľstve školy.