Rodinný koncert

  rodinny Tohtoročný Deň matiek a Deň rodiny si pripomenieme koncertom, na ktorý vás pozývame v stredu 13. mája 2015 o 17.30. Na koncerte zahrajú rodičia so svojimi deťmi, súrodenecké, či iné rodinné hudobné zoskupenia. Takýto koncert sa v našej ZUŠ koná každý rok v máji už od roku 2005, takže v tomto roku to bude jubilejný 10. ročník. Krásna tradícia si našla svojich verných interpretov i vďačných poslucháčov. Radi vás privítame!