Na Rozprávkovom Stropkove

Diplom za 2. miesto si vybojovali žiaci LDO pod vedením Mgr. Zuzany Krupkovej na krajskej súťažnej prehliadke Rozprávkový Stropkov, ktorá sa konala 12. apríla. Natália Havlíková, Laura Haasová a Ema Hudzíková súťažili so scénickou miniatúrou Mimi a Líza. Ďalšia miniatúra Sluha súťažila 9. apríla na krajskej scénickej žatve v Levoči, kde získala 3. miesto. Blahoželáme!