Úspech na Maľovanej ZUŠKE

Do celoslovenskej výtvarnej súťaže Maľovaná ZUŠKA 2015, ktorú organizuje ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici sa zapojilo 75 základných umeleckých škôl. Z celkového počtu 1343 zaslaných súťažných prác bolo ocenených 120. 7 ocenení pre našu školu získali: Eva Kvaššayová (ped. Ina Dunajová) – Cena EX AEQUE Diana Závacká (ped. I. Dunajová) – zlaté pásmo – 1. kat. do 7 rokov Alexandra Basaríková (ped. J. Murinová) – zlaté pásmo – 2. kat. do 11 rokov Viktória Timková (ped. V. Leštach) – zlaté pásmo – 3. kat. do 15 rokov Klaudia Parimuchová (ped. I. Dunajová) – zlaté pásmo – 4. kategória do 19 rokov Lea Poráčová (ped. I. Dunajová) – zlaté pásmo – 4. kategória do 19 rokov Eva Kvaššayová s prácou Po daždi (ped. I. Dunajová) – zlaté pásmo – 4. kategória do 19 rokov Eva Kvaššayová s prácou Rieka (ped. I. Dunajová) – zlaté pásmo – 4. kategória do 19 rokov Žiakom aj ich pedagógom blahoželáme!