Ocenenia v súťaži Ríša fantázie 2015

Do celoslovenskej výtvarnej súťaže Ríša fantázie sa zapojilo 43 škôl s 925 súťažiacimi prácami, ocenenia získalo 63 žiakov. Medzi nimi boli aj 4 žiaci našej ZUŠ. Barbora Tomčejová získala 1. miesto v kategórii do 15 rokov (ped. J. Murinová), čestné uznania získali Romana Gavalierová (kat. do 7 rokov, ped. I. Dunajová), Sára Števová (kat. do 11 rokov, ped. J. Murinová) a Monika Pekáriková (kat. do 15 rokov, ped. I. Dunajová). Blahoželáme k úspechu!