Naši žiaci na Schneiderovej Trnave

V dňoch 15. – 16. apríla 2015 sa uskutočnil jubilejný 15. ročník festivalu Schneiderova Trnava, na ktorej nás reprezentovali žiaci klavírneho a husľového oddelenia. Blahoželáme k umiestneniam: Sólová hra na klavíri: Laura Lindemanová (ped. A. Mašlejová) – zlaté pásmo – 2. kategória, Alexandra Barillová (ped. E. Karhútová) – strieborné pásmo – 2. kategória Zoja Fáberová (ped. A. Mašlejová) – strieborné pásmo – 3. kategória Natália Cimermanová (ped. K. Kočišová) – strieborné pásmo – 3. kategória Ivana Mečárová (ped. E. Karhútová) – strieborné pásmo – 3. kategória Andrea Valčuhová (ped. P. Danková) – strieborné pásmo – 5. kategória Tamara Hrušková – (ped. E. Karhútová) – bronzové pásmo – 3. kategória. Sólová hra na husliach: Terézia Regešová (ped. Ľ. Husár, korep. J. Petrasová) – strieborné pásmo v 2. kategórii. Rovnaké umiestnenie T. Regešová získala aj na súťaži v Košiciach, ktorá sa konala 10. apríla 2015. Blahoželáme!