Úspech na súťaži v hre na keyboarde

Marek Ľuptovčiak sa stal absolútnym víťazom 5. kategórie na VIII. súťažnej prehliadke základných umeleckých škôl SR a ČR v hre na keyboarde, ktorá sa konala 31. marca 2015 v Považskej Bystrici. Žiak sa na súťaž pripravoval pod vedením Mgr. Mariána Šablu, ktorý si tiež zo súťaže odniesol diplom za pedagogickú prípravu.