Venujte nám 2%

Tlačivo Vyhlásenia o poukázaní príslušnej sumy nájdete v rubrike Dokumenty. Vyplnené tlačivo môžete odovzdať v kancelárii ZUŠ, alebo na príslušnom daňovom úrade. V minulom roku sme z príspevku podporili účasť žiakov na Medzinárodnom festivale zborového spevu v Grécku, zakúpili sme materiál pre výtvarný a hudobný odbor a podporili sme mimoriadne tréningy žiakov tanečného odboru. Ďakujeme!