Za siedmimi horami v Televízii Poprad

Ďakujeme účinkujúcim žiakom a ich učiteľom z tanečného a literárno-dramatického odboru, našim autorom výstavy a ich rodičom za skvelú atmosféru na vernisáži výstavy Za siedmimi horami v pondelok 14. marca 2015 v Dome kultúry. Na výstave vystavuje takmer 70 žiakov s vyše 80 prácami. Z ateliéru výtvarníčky A. Fedákovej dominujú maľby na hodváb. Jej žiaci vytvorili mnoho akvarelových ilustrácii k rozprávke, ktorú spracovali do podoby malej knižky. Staršie žiačky prezentujú dizajnérsku prácu v oblasti šperkov a odievania. Ťažiskom výstavnej kolekcie z ateliéru R. Rabatina sú grafické techniky (suchá ihla, monotýpia, linoryt) ale aj maliarske diela starších žiakov. Celá výstava je zostavená tak, aby poskytla divákom vizuálne silné harmonické protiklady rôznorodých výtvarných techník. Pozrite si reportáž TV Poprad: