Ocenení na krajskom kole Hnúšťanského akordu

19. februára 2015 sa v Lipanoch konalo krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord, odkiaľ sa naši žiaci vrátili s dvomi diplomami za 3. miesto v kategórii B a C. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením Mgr. Gabiky Takáčovej, ktorá ich vedomosti a pohotovosť preverila najprv v školskom kole, z ktorého potom tie najlepšie družstvá postúpili na krajskú súťaž. Blahoželáme nielen dvom oceneným, ale aj tým najmladším, ktorým iba tesne uniklo 3. miesto. Boli rovnako šikovní a bojovali. Najdôležitejšie však je, že všetci sa pri príprave veľa dozvedeli, zároveň sa pri tom zabavili a spriatelili.