Ako bolo na Divadelnej Šuňave

Žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením Mgr. Zuzany Krupkovej sa v dňoch 13. – 15. februára 2015 zúčastnili na súťažnej prehliadke Divadelná Šuňava. Pripravili si spolu sedem miniatúr a všetky boli ocenené. 1. miesto v kategórii „divadlo hrané deťmi“ získala miniatúra Mimi a Líza. V kategórii „divadlo dospelých deťom“ si vybojovala 1. miesto miniatúra V divadle a 2. miesto Verný sluha. V kategórii „divadlo mladých“ boli 3. miestom ocenené miniatúry Čože?, Na pieskovisku, Potomok a Následník trónu. Blahoželáme!