Vaše 2% podporia rozvoj školy

Aj v tomto roku je naše rodičovské združenie zaregistrované medzi prijímateľmi 2% z daní. Získané prostriedky nám už niekoľko rokov pomáhajú pripravovať programy a školské projekty, prostredníctvom ktorých môžu naši žiaci intenzívnejšie rozvíjať svoje umelecké nadanie. Z prostriedkov získaných v minulom roku sme podporili účasť Popradského detského zboru na XXXII. medzinárodnom festivale zborového spevu v Preveze (Grécko), vyčlenili sme prostriedky na úhradu nákladov na mimoriadne tréningy žiakov tanečného odboru, ktorí nás počas celého roka reprezentovali prostredníctvom vystúpení v programoch a na súťažiach. Podporili sme žiakov všetkých odborov nákupom pracovného materiálu a učebných pomôcok, aby sme skvalitnili vyučovací proces. Všetkým darcom ďakujeme a uchádzame sa o Vašu priazeň aj v tomto roku. Potvrdenie o zaplatení dane Tlačivo Vyhlásenie nájdete v rubrike Dokumenty. Ďakujeme za pochopenie.