12. Ples priateľov umenia

Rodičovské združenie pri ZUŠ v Poprade vás pozýva na tradičný 12. PLES PRIATEĽOV UMENIA dňa 17. januára 2015 o 19.00 hodine v reštaurácii Kaskády v Poprade Matejovciach. Vstupné 30,-€. Rezervácia vstupeniek možná telefonicky, alebo mailom u riaditeľky školy (0910890448, kocisova@zuspoprad.sk), alebo u p. Dvořákovej (tel: 0907343545). Nákup vstupeniek osobne na riaditeľstve školy v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 18.00 hodiny.