Plenárna schôdza rodičovského združenia

Plenárna schôdza Rodičovského združenia pri ZUŠ, ktorá sa uskutočnila 27. októbra 2014 schválila nové zloženie Rady RZ pri ZUŠ:

  1. Predseda – Ing. Martina Remeňová
  2. Podpredseda – Mária Pytelová
  3. Hospodár: Ing. Tatiana Dvořáková
  4. Tajomník: Silvia Kubošiová
  5. Predseda rev. komisie: Ing. Jozef Králik
  6. Člen rev. komisie: Ing. Ivana Nemčková
  7. Člen rev. komisie: Mgr. Mária Hujsiová
  8. Člen: Naďa Nevlazlová – Luhová
  9. Člen: Slávka Žoldáková

Výška príspevku na školský rok 2014/15 bola schválená vo výške 15,-€/žiak v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore a 20€/žiak vo výtvarnom odbore (navýšenie vo výške 5€ sa použije na nákup materiálu pre žiakov výtvarného odboru). Príspevok sa platí v hotovosti u triedneho učiteľa.