Medzinárodný úspech Popradského detského zboru

Cez prázdniny väčšina žiakov oddychovala, zatiaľ čo deti z Popradského detského zboru po precíznej príprave cestovali už v prvých júlových dňoch na 32. Medzinárodný festival zborového spevu, ktorý sa konal v meste Preveza v Grécku. Účasť zboru bola finančne podporená formou dotácie Mesta Poprad a Rodičovského združenia pri ZUŠ. Náš zbor ako jeden z pätnástich zúčastnených bol zároveň jediným zástupcom Slovenska na tomto festivale. Okrem neho tu účinkovali zbory z Čiech, Rumunska, Moldavska, Ukrajiny, Ruska, Izraela a Grécka. Naši speváci sa predstavili repertoárom zostaveným zo sakrálnych skladieb svetových autorov rôznych období. Porota ocenila celkový výkon zboru, najmä však interpretáciu zborovej skladby Hura hoj v úprave Otmara Máchu. Za svoj výkon vo svojej kategórii bol zbor ocenený striebornou medailou. Zbor pripravila a viedla dirigentka Blanka Richnavská, ktorej patrí blahoželanie a poďakovanie za reprezentáciu školy a mesta Poprad. diplom