Zápis žiakov do ZUŠ a začiatok nového školského roka

Nový školský rok 2014/2015 v našej škole začneme 2. septembra (utorok) o 14. hodine slávnostným otvorením a zápisom žiakov do jednotlivých odborov. Nových žiakov môžeme dodatočne prijať ešte aj v tomto období (podľa oznámenia dole). Srdečne všetkých očakávame a vítame. Zapis-2014 Pre informáciu zdôrazňujeme, že v minulosti prijatí žiaci majú povinnosť na začiatku každého školského roka sa ohlásiť a zapísať u svojich triednych učiteľov hneď prvý deň školského roka (teda 2. 9. 2014 od 14. do 17. hodiny). O prípadné ukončenie štúdia musia písomne požiadať rodičia, resp. právni zástupcovia žiaka.