Absolventi 2013/2014

V júni ukončilo štúdium v ZUŠ spolu 49 absolventov 1. a 2. stupňa štúdia. Ako prví mali svoje záverečné vystúpenie na pódiu divadelnej sály Domu kultúry traja absolventi tanečného odboru 27. mája 2014 v programe Symbióza tanca. Na koncerte absolventov 6. júna 2014 sa predstavilo 25 absolventov hudobného odboru. 21 absolventov výtvarného odboru si slávnostne prevzalo vysvedčenia a zároveň predstavilo svoje práce na výstave, ktorá bola otvorená dňa 10. júna 2014 vo foyer Domu kultúry a potrvá až do septembra. Medzi absolventmi, ktorých ocenila riaditeľka školy, boli úspešní žiaci, ktorí budú pokračovať v štúdiu na umeleckých školách, a tiež takí, ktorí počas štúdia úspešne reprezentovali školu na rôznych súťažiach a podujatiach.