Ľudová hudba sa predstavila v Raslaviciach

V septembri 2013 pod vedením Mgr. Martina Richnavského začala svoju činnosť obnovená ľudová hudba s názvom GERLAŠTEK, ktorá spolupracuje s detským folklórnym súborom Popradčan. Zmeny nastali najmä v nástrojovom obsadení hudby, ktorú okrem huslistov z tried M. Richnavského a Ľ. Husára doplnili hráči na cimbale, akordeóne a zobcovej flaute.Okrem školských koncertov a príležitostných vystúpení sa ľudová hudba predstavila 27. apríla 2014 na krajskej súťaži v Raslaviciach, kde získala strieborné pásmo.